Обменни бюра

"ИКИ България"

Терминал 2 -  обществена зона и зоната за пътници на ниво „1”
работно време
+359 2 937 3609
+359 2 937 3608

www.iceplc.com