Обменни бюра

"ИКИ България"

Терминал 1, зона за получаване на багаж;
Терминал 2 -  обществена зона, зона за получаване на багажи и зоната за пътници на ниво „1”
работно време
+359 2 937 3609
+359 2 937 3608

www.iceplc.com