Непристигнал и повреден багаж

Ако вашият багаж не е пристигнал или установите повреди или липси от неговото съдържание е необходимо да се обърнете към съответното бюро „Рекламация багажи”, обслужващо авиокомпанията, с която сте пристигнали на Летище София.

В случай, че сте напуснали територията на летището, следва да се обърнете директно към авиокомпанията-превозвач в 7-дневен срок, считано от датата на пътуването ви.

Важно!

Препоръчваме да се запознаете с правилата за превоз на багаж, публикувани от авиокомпанията-превозвач на нейната интернет страница.