През април 2009 г. Летище София завършва строежа на шумозащитен екран на площадката за изпробване на самолетни двигатели. С неговото изграждане, както и с централизирането на процедурите по антиобледенителна обработка на въздухоплавателни средства върху две специализирани площадки, „Летище София” ЕАД изпълнява социален ангажимент по отношение на жилищните райони най-силно засегнати от непосредствената оперативна дейност на летището.

Уникалното за Балканите съоръжение осигурява намаление на шума чрез поставяне на солидна преграда между звуковия източник и изложените на неговото въздействие. Заглушителния ефект при пробите на самолетни двигатели се изразява в около 17 dB(A) при прогнозирани 15 dB(A).