Партньори

Качеството на нашата работа се удостоверява от постоянното и дългогодишно партньорство с дълъг списък от утвърдени превозвачи, което е изградено в резултат на усилията ни да бъдем на висота в подпомагането на всеки клиент, както в условия на регулярност, така и при непредвидени отклонения в операциите.

Нашите партньори

 

Стандарт за качество

Прилаганата от дружеството Система за управление на качеството е сертифицирана като отговаряща на заложените в стандарт ISO 9001:2015 норми.