Наземно обслужване

„Летище София” ЕАД е лицензиран Оператор за наземно обслужване. Ние предлагаме продукт, отговарящ на най-високите стандарти за качество и безопасност на нашите клиенти при пълно съответствие на регулаторните норми.