Летищни данни

Технически данни

  • Писта 09/27, 3600 х 45 м., Категория III В
  • Няма ограничения за типове самолети
  • Отдалечени местостоянки – 36
  • Контактни местостоянки, оборудвани с ръкави – 7

Съоръжения

  • Два пътнически терминала 

Терминал 1

  • Обща площ – 9 300 кв.м.
  • Капацитет – 1,8 милиона пътници годишно
  • Гишета за регистрация на пътници и багажи – 17
  • Паркинг, открит – 400 паркоместа