Летателна площадка Балчик

Пълна информация за летателна площадка Балчки може да намерите в категория
"Летищни данни" или на линка по-долу.

Виж повече