ДИМИТЪР ПЕНЕВ

Ръководител отдел 

+359 2 937 3636;   +359 2 937 3640
+ 359 889 85 50 70

[email protected]

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

Главен експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3654

[email protected]

 

Силвия Тодорова

Главен експерт „ Стандарти, технологии
и качество на обслужване”

+359 2 937 3646

[email protected]

Саня Димитрова

Експерт „Обучение, стандарти и качество на летищните операции и наземното обслужване”

+359 2 937 3645

[email protected]

Яна Иванчева

Експерт „Обучение, стандарти и  нови технологии”

+359 2 937 3643

[email protected]

 

МАРИЯНА ХРИСТОВА

Експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3622

[email protected]

 

КОСТАДИН МАЦУРЕВ

Главен експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3635

[email protected]

 

МАРИНА НЕДЯЛКОВА

Експерт „Стандарти и нови технологии”

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донка Михайлова

Експерт по обучение „Стандарти и качество на ЛО и НО”

+359 2 937 3624

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

полина николова

Експерт по "Методика и организация на обученията по ЛД”

+359 2 937 3641

[email protected]

десислава Демирева

Експерт по "Методика и организация на обучението по ЛД”

+359 2 937 3670

[email protected]