Комплексно почистване, поддръжка на вътрешна растителност, управление и поддръжка на багажни колички, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Международно летище София “.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

„КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА НА ВЪТРЕШНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА БАГАЖНИ КОЛИЧКИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“

Считано от 20 април 2021 г. СОФ Кънект АД като Концесионер пое управлението и експлоатацията на Международно летище София. Основавайки се на своята бизнес стратегия, СОФ Кънект АД има за цел да повиши значително конкурентоспособността и качеството на летищните услуги. Един от основните наши фокуси е почистването на сградите и прилежащите обекти и зони на летище София и тяхното постоянно поддържане в чисто, подредено и хигиенично състояние при достигане и спазване на международните норми и стандарти и особено на стандартите на  IATA за ниво на обслужване, така както са определени в Референтното ръководство за развитие на летищата.

За целта СОФ Кънект АД възнамерява да избере чрез тръжна процедура високо професионален и квалифициран доставчик на услуги, който да извършва дейностите по почистване, поддръжка на вътрешна растителност, почистване и подреждане на багажни колички, както и контрол на вредителите на територията на Международно летище София.

От датата на публикуване на настоящото съобщение СОФ Кънект АД открива тръжна процедура с предмет: „Комплексно почистване, поддръжка на вътрешна растителност, почистване и подреждане на багажни колички, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Международно летище София“.

Тръжната процедура ще се проведе на два етапа:

ЕТАП 1: Предварителен подбор на участниците

ЕТАП 2: Подаване на предложения от участниците, преминали предварителния подбор, и обявяване на избрания за изпълнител Участник

В ЕТАП 2 на тръжната процедура ще могат да участват само участниците, които са преминали предварителния подбор. Броят на участниците, които ще бъдат поканени на ЕТАП 2, е ограничен до пет.

Планираната начална дата на влизане в сила на договора с избрания участник е 01 Март 2022 г.

За да получите документация за участие в ЕТАП 1 на тръжната процедура, моля, изпратете искане до следните и-мейл адреси: [email protected] и [email protected]. На посочен от Вас имейл адрес ще Ви бъде изпратен комплектът документи за участие в ЕТАП 1, който съдържа:

1. Покана за участие;

2. Образец на Заявление за участие;

3. Образец на Декларация за изпълнение за изискванията за допустимост;

4. Образец на Декларация за липса на основание за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите;

5. Образец на Декларация за използвани почистващи препарати;

6. Описание на площите.

Крайният срок за подаване на документи за участие в ЕТАП 1 на тръжната процедура е 9 ноември 2021 г. Подробни инструкции за начина на подаване на Заявленията за участие и всички други необходими документи се съдържат в Поканата за участие. 

Благодарим предварително за интереса и ще се радваме на ползотворно сътрудничество с всеки професионален партньор на пазара.

гр. София, 01.11.2021 г.                                                                                                                                                       СОФ Кънект АД