Квалификации и обучение

В АУЦ се провеждат квалификационни и обучителни курсове за персонал ангажиран в:

  • Авиационната сигурност
  • Наземното обслужване
  • Летищните операции

Обученията в АУЦ се провеждат по програми изготвени от инструкторите.

На успешно завършилите обучение по съответните дисциплини АУЦ издава сертификати съгласно Наредба № 27 на МТИТС.