Същата година отбелязва интегрирането на Терминал 2 като приемна сграда към прилежащите терени. Чрез преустройство на стара каменна кариера и при запазване на естествените характеристики на местността част, от която е река Искър, се създава паркова среда. Паркът на Летище София, Т2 е разположен североизточно от сградата на Терминал 2 върху площ от 365 дка, а изградените зони за отдих и разходки, алейна мрежа, амфитеатър и естественото езеро превръщат Парка на Летище София, Т2 в алтернативна сцена за провеждане на културни събития.