На прага на новия век е одобрен Генералния план за разширение и модернизация
на съществуващата инфраструктура на столичното летище, чиято главна цел е да осигури необходимия капацитет за бързо развиващия се авиационен сектор като предостави модерен стандарт на летищните услуги при висока степен на безопасност и сигурност на полетите.