Изисквания за сигурност

Поради стриктните изисквания за сигурност всички участници в обиколките е необходимо предварително да изпратят лични данни по документ за самоличност, който да носят със себе си в деня на посещението. Предметите, които са забранени за пренос в зоните с ограничен достъп на летището са описани на линка по-долу.

Забранени предмети

За регистрация заявете вашето желание минимум 10 работни дни преди желаната дата за посещение чрез попълване на електронен формуляр или на електронен адрес:

[email protected]

Телефон за допълнителна информация:

+359 2 937 2065

Уведомяваме Ви, че опознавателните обиколки на Летище София временно са преустановени.