За нас

Авиационният учебен център е създаден на 15.06.2004г със заповед на Изпълнителния директор, като постоянно действащ вътрешно - фирмен център за обучение на служителите на Летище София. През  2007г. със Свидетелство № 16 „Авиационен учебен център” при „Летище София” ЕАД е лицензиран от ГД „ГВА” и стартира обучения и за служители на външни фирми.

Учебният център се помещава в самостоятелни сгради, разполага с три учебни зали, както и зала с работни станции CUTE за обработка на пътници, зала със специализиран софтуер за компютърно базирано обучение на рентгенови оператори и зала с реален пункт за проверка на лица и багажи.