Ние от “СОФ Кънект” АД се стремим да изпълняваме своите задължения така, че да намалим доколкото ни е възможно отражението на авиационната дейност върху околната среда и хората, живеещите и работещи в района на Летище София.

Правим това, като наблюдаваме, контролираме и оценяваме различните аспекти на нашите дейности и това как те се отразяват върху околната среда. Това ни помага да преценим как да намалим въздействието им върху условията на живот в близост до летището.

Всичко това постави началото на дългосрочната политика на “СОФ Кънект” АД , подчинена на принципите за устойчиво развитие – усвояване и прилагане на най-добрите световни практики в авиационния бизнес, наред със стремежа да се утвърдим като добри съседи за живеещите и работещи в района граждани.