Екология

Всяка една човешка дейност е породена от нуждите на обществото. Тя има своята икономическа полза, но също така дава своето отражение върху околната среда. В това отношение гражданското въздухоплаване не се различава от която и да е друга човешка дейност – то е възникнало в отговор на потребността на хората да пътуват по-бързо и по-комфортно, а това от своя страна е довело до различни промени в околната среда.

В течение на времето е осъзната необходимостта да се намери най-добрият баланс между икономическите ползи от бурно развиващата се индустрия и начинът, по който това се отразява на условията за живот на хората. Този баланс е в основата на стратегията за устойчиво развитие на авиационния бизнес.