Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

„СОФ Кънект“ АД отправя покана за участие в избора на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София”

Подаване на оферти – Офертите се представят по ел. поща на адрес [email protected] , или лично, или по пощата на следния адрес: 1540 гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2, деловодство.

всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Срок за подаване – до 30.07.2021 г.

 

Приложения:

Покана

Приложения към поканата

Указания