На Терминал 2 стаята за малки деца в обществена зона „Заминаване“ се намира в близост до обособения кът за несамостоятелни пътници, а тази в зона след граничен контрол – в западното крило на Ниво +1, срещу изход A1.

Указателни табели, надлежно обозначени с текст и с изображение, водят до стаите за малки деца.

Стаите за малки деца на Летище София са на разположение от първи до последен полет. При необходимост, ако стаята е заключена, може да позвъните:

Терминал 1
+359 2 937 2186

 

Терминал 2
+359 2 937 3586