Независимо от дейностите по предоставяне на авиационно и търговско обслужване, отговарящо на критериите за сигурност, безопасност и качество на предлаганите услуги, насочено към удовлетворяване на очакванията на всички потребители на Летище София, дружеството поема редица доброволни социални ангажименти.

Част от тези ангажименти са свързани със създаването на подходяща атмосфера, която да предразположи пътниците преди полет и да им осигури възможност за пълноценен  и удовлетворяващ летищен престой. По тази линия Летище София често е естествен избор и предпочитан домакин за разнообразни по тематика и жанр културни събития и инициативи (изложби,  арт или интерактивни инсталации, концерти, живи изпълнения), както и е добър партньор при тяхното популяризиране.