Дейности

Основен приоритет в дейността на „СОФ Кънект”  АД като летищен оператор е поддържането на висока степен на безопасност и сигурност на полетите, своевременно изпълнение на разписанието и висока удовлетвореност на пътуващите.

„СОФ Кънект”  АД поддържа функционалността на съоръженията, инвестира в развитие на инфраструктурата и въвеждане на нови технологии.

В допълнение, летището извършва и редица други съпътстващи дейности, които са свързани с предлагане на широк спектър от продукти и услуги. Водеща сред тях е дейността по предоставяне на услуги по наземно обслужване, за които „СОФ Кънект”  АД притежава всички необходими лицензи, технически средства, обучен и сертифициран персонал.

Извършваните в съответствие със стандартите на ИАТА дейности по наземно обслужване включват: обслужване на пътници и перонно обслужване на багаж, карго и поща, продажба на самолетни билети; почистване на въздухоплавателното средство; антиобледенителна обработка, контрол по затоварването и баланс на въздухоплавателното средство, зареждане с гориво; обработка на товарни и пощенски пратки, в това число на опасни товари, живи животни, ценни пратки и др. Като водещ доставчик на наземни услуги в България,  дружеството обслужва около 10 000 самолета годишно, което означава 44% от пазарния дял.