ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – техническо образование

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – техническо образование

ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Изготвя документация, протоколи, води нужната кореспонденция, свързана с дейността на отдела.

⦁ Участва в технически и експертни съвети.

⦁ Осъществява контрол по приемане на проектните разработки, свързани с развитието на Летище София.

⦁ Проверява и оценява за съответствие с условията на подписания договор представените за приемане  готови СМР и начислените за тях цени.

⦁ Приема извършените дейности по СМР и СРР.

⦁ Поддържа необходимите регистри за съхраняване на документацията, свързана с дейността.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше техническо – пътно-транспортно строителство.

⦁ Професионален опит в областта на пътното строителство – минимум 5 години.

⦁ Компютърни умения – MS Office и AutoCad.

⦁ Свидетелство за управление на МПС – В категория.

⦁ Отлични познания при разчитането на проектна документация.

⦁ Много добро познаване на строителния процес като стандарти, технология, детайли, организация и планиране.

За предимство ще се приеме:

⦁ Познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 24.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.