ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование

ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА ДОГОВОРИТЕ

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху документи и действия, свързани с оптималното използване и управление на материалните ресурси на дружеството.

⦁ Контролира верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите по тях.

⦁ Изготвя документация, протоколи, води нужната кореспонденция, свързана с дейността на отдела.

⦁ Участва в технически и експертни съвети.

⦁ Осъществява контрол по приемане на проектните разработки, свързани с развитието на Летище София.

⦁ Поддържа необходимите регистри за съхраняване на документацията, свързана с дейността.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше – икономика, финанси, счетоводна отчетност.

⦁ Професионален опит в областта на вътрешно-фирмения контрол и/или област финанси – минимум 5 години.

⦁ Компютърни умения – MS Office.

За предимство ще се приеме:

⦁ Познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

⦁ Добри познания в областта на строителния процес като стандарти, технология, детайли, организация и планиране.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 22.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.