ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ЛЕТИЩНО ОБСЛУЖВАНЕ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ЛЕТИЩНО ОБСЛУЖВАНЕ“

В ОТДЕЛ „ЛЕТИЩНИ ТЕХНОЛОГИИ“

ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ“

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Прави анализ и оценка на самолетния трафик, пътникопотока, капацитетните възможности и оценка на техническото състояние на наличното оборудване.

⦁ Разработва инструкции и заповеди за нуждите на летищното обслужване.

⦁ Изготвя технически задания за проектиране на летищни съоръжения и закупуване на нова техника и оборудване.

⦁ Анализира текущото състояние, прави проучвания, сравнителни анализи и оценки, предлага технически решения в своята област.

⦁ Подготвя за въвеждане в експлоатация на ново-закупена техника и оборудване, изготвя инструкции за експлоатация и работа със същите.

⦁ Участва в провеждане на търгове за избор на изпълнител за закупуване и поддръжка на техника и оборудване за нуждите на летищното обслужване.

⦁ Осъществява контакт с външни фирми за изясняване параметрите и възможностите на предлаганото от тях специализирано оборудване и резервни части.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше - техническо – авиоинженер, инженер.

⦁ Професионален опит: минимум 2 /две/ години практика в летищното обслужване.

⦁ Свободно ползване на английски и руски език.

⦁ Познания в областта на Гражданската авиация, летищното обслужване, техника и технологии.

⦁ Свободно владеене на MS Office.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия за професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 31.07.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.