ВОДОПРОВОДЧИК, ВЪТРЕШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ТОЙ И РАБОТНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ВОДОПРОВОДЧИК, ВЪТРЕШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ТОЙ И РАБОТНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Отговаря за поддръжката в постоянна експлоатационна готовност на ВиК мрежи, инсталации и други.
 • Отговаря за нормалната и безаварийна работа на съоръженията, като работи съгласно инструкцията на производителя.
 • Следи за технологичните показатели на водата, нивото на водата в резервоарите, изправността на монтираните машини, съоръжения и уреди.
 • Извършва аварийни ремонти и текуща поддръжка на сградния фонд на Летище София: подмяна на душове, батерии, сифони, тоалетни чинии и казанчета; направа на водопроводни и канализационни отклонения; монтаж на бойлери /без ел. части/; подмяна и ремонт на водопроводните кранове и ППО хидранти.
 • При необходимост и разпореждане, участва съвместно със снабдител при избора и закупуване на необходимите части и приспособления за ремонт и ВиК.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно; средно професионално.
 • Професионален опит – не по-малко от 1 /една/ година като водопроводчик.
 • Теоретични знания и практически умения относно техническите съоръжения.
 • Лични качества: оперативност, организираност, способност за вземане на самостоятелни решения в екстремни ситуации, отговорност при изпълнение на задачите.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в солидна компания.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.
 • Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 30.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.