Наред с дискретността и отличното качество на обслужване всички изброени характеристики на ВИП салона го налагат като място с представителни функции при пресконференции или интервюта, провеждани при посещения от страната на лица с обществена или международна известност.  
 
Заявката за ползване услугите на ВИП салона трябва да бъде на официалния имейл на ВИП -Б
 
 
Допълнителна информация може да получите на телефони:
 
+359 2 937 2192