Банкомати

Може да изтеглите пари в брой от банкомати, разположени в обществените зони на салон „Пристигащи” и салон „Заминаващи” и на двата Терминала.