АРХИТЕКТ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: АРХИТЕКТ

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Изготвя задания за проектиране и строителство в частта на архитектурното строителство. 

⦁ Определя прогнозна цена за възлагане на външни изпълнители  на дейности по проектиране и изпълнение на СМР.

⦁ Участва в технически и експертни съвети, в процедури по оценка, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.

⦁ Участва в състава на комисии за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП.

⦁ Упражнява контрол при изпълнение на архитектурно строителната част при ново строителство и ремонт.

⦁ Изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи, свързани с получаване на всички съгласувателни и разрешителни документи в своята област.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше – магистър, специалност архитектура.

⦁ Професионален опит – не по-малко от 3 година в областта на в строителство или проектиране.

⦁ Познания в областта на нормативните актове.

⦁ Опит в проучването, проектирането, изпълнение и предаване на обекти.

⦁ Компютърни умения – MS Office и AutoCad – много добро ниво.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 20.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.