АВИОДИСПЕЧЕР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ - КАРГО

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: АВИОДИСПЕЧЕР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ - КАРГО В ДИРЕКЦИЯ „НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Приема, обработва и издава документи за входящи и изходящи товари и поща, както и за трансферни товари, съгласно изискванията за въздушен превоз и в съответствие със специфичните изисквания и процедури на авиокомпаниите. • Изпраща, получава и обработва телексна кореспонденция. . Изпраща стандартни съобщения, съгласно ИАТА процедурите за обмен на съобщения за карго (включително, но не само Airline Flight Manifest/FFM/ massage, Air Waybill Data (FWB) message и Consolidation List (FHL) message за пратките от износ, Status answer (FSA) message за пратките по внос и от износ), спазвайки инструкциите, специфичните изисквания и процедурите на авиокомпаниите, както и митническото законодателство. • Изготвя Cargo Manifest и Special Load - Notification to Captain за пратките от износ. • Следи съответствието на документите с получените в складовете пратки. • Предоставя информация за обработените товари от износ. • Подава обобщени декларации за въвеждане за пратките по внос, пристигнали с полети от страни извън Европейския съюз. Подава декларации за временно складиране за пратките по внос с неевропейски митнически статус. ИЗИСКВАНИЯ: • Две години професионален опит във въздушния транспорт и обслужване на товари и поща. • Образование – средно. • Владеене на английски език и терминология в областта на превози по въздуха на товари и поща. • Компютърна грамотност, работа с приложни софтуерни продукти за карго и спедиторска дейност и складово стопанство. • Познания и опит при работа с документи за въздушен транспорт на товари и поща и свързаната с тях отчетност. • Работа с телексна и друга кореспонденция, свързана с процедурите по обработване на товари и поща. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при много добри условия. • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки. • Отлични възможности за обучение и професионално развитие. Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №:1 или на посочения e-mail: [email protected] в срок до 04.11.2020 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция. Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.