Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

„СОФ Кънект“ АД отправя покана за участие в избора на изпълнител по поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София“.

 

Подаване на оферти – Офертите се представят по имейл на адрес [email protected] ,

или лично, или по пощата на следния адрес: 1540 гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1,

Терминал 1 „Заминаващи пътници” – административен етаж 2, деловодство

всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Срок за подаване – до 23.07.2021 г.

 

Приложения:

Образец на банкова гаранция

Образец на оферта

Образец на ценово приложение

Покана

Техническо задание

Указания