За нас

Авиационният учебен център е създаден на 15.06.2004г със заповед на Изпълнителния директор, като постоянно действащ вътрешно - фирмен център за обучение на служителите на "СОФ Кънект" АД. На 19.04.2021 г. със Свидетелство № 22 „Авиационен учебен център” при "СОФ Кънект" АД  е лицензиран от ГД „ГВА” и стартира обучения и за служители на външни фирми.

Учебният център се помещава в самостоятелни сгради, разполага с три учебни зали, както и зала с работни станции CUTE за обработка на пътници, зала със специализиран софтуер за компютърно базирано обучение на рентгенови оператори и зала с реален пункт за проверка на лица и багажи.

Преподавателски състав

Преподавателите на центъра са одобрени от ГД „ГВА”, поддържат ниво  на квалификация в съответствие с фирмените потребности и националните, европейски и международни стандарти.

Същите са преминали курсове на обучение за инструктори в международни авиационни учебни центрове – ICAO, IATA, ACI и др.

Квалификации и обучение

В АУЦ се провеждат квалификационни и обучителни курсове за персонал ангажиран в:

 • Авиационната сигурност
 • Наземното обслужване
 • Летищните операции

Обученията в АУЦ се провеждат по програми изготвени от инструкторите.

На успешно завършилите обучение по съответните дисциплини АУЦ издава сертификати съгласно Наредба № 27 на МТИТС.

 

Нашите клиенти

Сред нашите клиенти са:

 • Авиокомпания „България Ер”
 • Авиокомпания „Би Ейч Ер”
 • Авиокомпания „Хели Ер – САУ” АД
 • „Летище Бургас”
 •  „Летище Варна”
 • „Летище Пловдив”
 • „Летище Горна Оряховица”
 • „Луфтханза техник София”
 • „Суиспорт България”
 • „Голд Ер Хендлинг”
 • „Орбит”
 • „DHL” и други.

Контакти

AВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - "СОФ Кънект" АД

София 1540, Бул. „Христофор Колумб”, 1
[email protected]

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

Ръководител отдел 

+359 2 937 3636;   +359 2 937 3640
+ 359 889 85 50 70

[email protected]

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

Главен експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3654

[email protected]

 

Силвия Тодорова

Главен експерт „ Стандарти, технологии
и качество на обслужване”

+359 2 937 3646

[email protected]

Саня Димитрова

Експерт „Обучение, стандарти и качество на летищните операции и наземното обслужване”

+359 2 937 3645

[email protected]

Яна Иванчева

Главен експерт „Обучение, стандарти и  нови технологии”

+359 2 937 3643

[email protected]

 

МАРИЯНА ХРИСТОВА

Експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3622

[email protected]

 

КОСТАДИН МАЦУРЕВ

Главен експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 3635

[email protected]

 

бИляна ненкова

Организатор и техническа поддръжка

+359 2 937 3641

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донка Михайлова

Експерт по обучение „Стандарти и качество на ЛО и НО”

+359 2 937 3624

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

моника ваклинова

Експерт по обучение „Стандарти и нови технологии”

+359 2 937 3670

[email protected]

василена янчева

Експерт „Авиационна сигурност”

+359 2 937 2114

[email protected]