Междутерминален транспорт

Летище София осигурява безплатен транспорт между Терминал 1 и Терминал 2 на часови интервал от 30 мин. във времето от 07:00 до 19:15 ч. без междинни спирки по маршрута. В останалата част от денонощието безплатен транспорт не е предвиден.

Местата за престой на трансферния автобус пред двата терминала са обозначени с указателни табели и с маркировка върху пътната настилка.