21
Юли

Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3

СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП, ,,Летище София” ЕАД публикува протокол № 1 за обществена поръчка с предмет: „Техническа експертиза за констатиране на състоянието на водоохлаждащ агрегат (чилър) № 3”

Съобщение към поръчка: