06
Юни

Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки

9030172

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция, където е необходимо - абонамент за срок от 3 (три) години”.

Поканата е публикувана в Регистъра за обществени поръчки под номер ID 9030172.