01
Юли

Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с Публична покана, публикувана в Регистъра за обществени поръчки под номер ID 9030172, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки, инспектиране на цинковото покритие и корекция, където е необходимо - абонамент за срок от 3 (три) години” на основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на офертите ще се извърши на 08.07.2014 г. (вторник) от 11.00 ч. в заседателната сграда на „Летище София” ЕАД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници” - административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: