17
Яну

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за частна поръчка

17/01/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за частна поръчка с предмет ,,Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа, информационна инфраструктура, работни станции и периферия, които да предоставят достъп до информационните системи на авиокомпаниите (DCS) на Летище София ЕАД”

Нов срок за подаване на оферти – до 17:00 часа на 08.02.2019 г.

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 11.02.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал – 1, Заминаващи пътници.