21
Юни

Сключен договор

"Летище София" ЕАД сключи договор за частна поръчка с предмет „Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и № 7, предназначени за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ“