11
Фев

Протоколи от работата на комисията

11/02/2019

Публикувани протоколи от работата на комисията по частна поръчка с предмет „Доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства, извършвани за срок от 12 месеца”