19
Апр

Протоколи от работата на комисия

Протоколи от работата на комисия относно възлагането на частна поръчка по реда на чл.4, ал.2 от ВППВКОСЧП с предмет: “Текущ ремонт на два резервоара с № 4 и №7, предназначени  за авиационен керосин Jet A-1, към Складово стопанство ГСМ”