19
Окт

Протоколи от комисия

Протоколи от работата на комисия относно възлагането на частна поръчка по реда на чл. 290 от Търговския закон с предмет: „Периодични доставки на антиобледенителна течност, предназначена за обработка на въздухоплавателни средства