13
Дек

Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа

13/12/2018

Съобщение

,,Летище София” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон отправя покана до неопределен кръг търговци за изпълнение на частна поръчка с предмет: ,,Предоставяне на летищни услуги срещу заплащане, чрез система предоставяща софтуерна платформа, информационна инфраструктура, работни станции и периферия, които да предоставят достъп до информационните системи на авиокомпаниите (DCS) на Летище София ЕАД”

 

Краен срок за получаване на документация и подаване на оферти  -  16.01.2019 г. /17:00 часа/

 

Офертите ще бъдат отворени от комисия, назначена със заповед на възложителя, в заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 – „Заминаващи пътници”, административен етаж 2 на 17.01.2019 г. от 14:00 часа.

 

Пълната документация може да бъде изтеглена от сайта на „Летище София” ЕАД (няма задължително изискване за получаване на документация от деловодството):  www.sofia-airport.bg, Профил на купувача, Процедури /Покани/ по чл. 290 от ТЗ (линк Документи по-долу).