30
Окт

Обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Съобщение

Летеще София ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на четири броя обемни измервателни системи за авиационен керосин JET A-1

Срок за подаване на оферти – 28.11.2019 г. /17:00 часа/

Отвяряне на офертите – от 14:00 часа на 29.11.2019 г. в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, сектор Заминаващи.