16
Авг

Изработка и доставка на специализиран минибус

16/08/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на  специализиран минибус за пътници с ограничена подвижност (PRM)“

 Срок за подаване на оферти – не по-късно от 17,00 часа на 10.09.2019 г.