03
Юни

Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета

ПОКАНА

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да представят оферта за„Изработка, доставка и монтаж на дванадесет броя индустриални врати, тип секционни, за сервизни халета”

Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес,не по-късно от 17.00 часа на 18.06.2014г.