04
Мар

Съобщение

00533-2020-0003

     На 09.03.2020 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване и поддръжка на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите за срок от една година“           

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1от ППЗОП

Съобщение към поръчка: