19
Фев

Съобщение

19/02/2020

00533-2019-0039

Обявление за прекратяване на възлагането на обособени позиции 1 и 5, относно обществена поръчка с предмет: Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, по обособени позиции.

Съобщение към поръчка: