20
Фев

Съобщение относно поръчка за изработване на инвестиционен проект за обект.

Информация за извършено плащане по договор към поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект за обект: „Помощни и сервизни помещения в сутерена на Терминал 2, в това число и общ архив на „Летище София” ЕАД:
Етап 1: Общ архив на „Летище София” ЕАД
Етап 2: Помощни и сервизни помещения на „Летище София” ЕАД”