11
Май

Съобщение за отваряне на ценовите предложения за общественСъобщение за отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждита поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на ,,Летище София“ ЕАД“

00533-2020-0007

 

 

Съобщение към поръчка: