15
Яну

Сключен договор за „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти

Сключен договор за „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София”