20
Апр

Сключен договор

Сключен е договор за  „Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София” по процедура на договаряне без обявление, във връзка със сключено рамково споразумение  № 100-Д-222/23.11.2012 г.