26
Май

Решение и протоколи

26/05/2020

00533-2020-0007

Решение и Протоколи за обществена поръчка с предмет „Закупуване на дисков масив за нуждите на „Летище София“ ЕАД“

 

Съобщение към поръчка: